• Thursday, 9th Dec 2021

Afghanistan : Taliban chiếm 9 thủ phủ, người dân ồ ạt di tản

Đến sáng ngày 11/08/2021, tại Afghanistan, đã có 9 thủ phủ các tỉnh rơi vào tay phe Taliban, gây thêm lo ngại tại Kabul và trên toàn quốc.