• Thursday, 9th Dec 2021

Afghanistan: Taliban chiếm được một cửa ngõ tiến về thủ đô Kabul

Quân Taliban vừa chiếm thêm được một thành phố chỉ cách Kabul 150 cây số, mở thêm một ngả đường để tiến về thủ đô Afghanistan. Theo một giới chức bộ Quốc Phòng Mỹ, Taliban có thể chiếm Kabul trong vòng 90 ngày.