• Thursday, 9th Dec 2021

Afghanistan: Taliban chiếm được thủ phủ 5 tỉnh trong vài ngày

Chiến sự tại Afghanistan đã bước sang giai đoạn mới, lực lượng Taliban đã giành quyền kiểm soát thủ phủ của sáu tỉnh chỉ trong vài ngày. Vào ngày 09/08/2021, đến lượt thành phố Aibak, thủ phủ tỉnh Samagan, miền bắc nước này rơi vào tay phiến quân. Đây là tỉnh lỵ thứ sáu bị Taliban kiểm soát, trên tổng số 34.