• Thursday, 9th Dec 2021

Afghannistan: Hoa Kỳ dọa sẽ tiếp tục oanh kích vào lực lượng Taliban

Tướng Kenneth McKenzie, lãnh đạo Bộ Chỉ Huy Trung Tâm của quân đội Mỹ Centcom, hôm 25/07/2021, tuyên bố tại Kabul là Hoa Kỳ vẫn sẵn sàng oanh kích vào quân Taliban, nếu lực lượng Hồi Giáo cực đoan này tiếp tục các cuộc tấn công tại Afghanistan như trong những tuần qua.