• Thursday, 28th Oct 2021

Anh: Khủng hoảng tài xế tác động đến chuỗi cung ứng nhiều lĩnh vực

Cảnh tượng tưởng như chỉ có ở Lebanon, nhưng từ ba ngày nay, người dân Anh đổ xô đến các trạm xăng để mua về tích trữ. Sáng 27/09/2021, có đến 90% trạm xăng ở các thành phố lớn tại Anh đã phải đóng cửa vì hết xăng.