• Sunday, 5th Dec 2021

ASEAN kêu gọi Trung Quốc đầu tư thêm cho dự án Vành Đai - Con Đường

Trong cuộc họp trực tuyến ngày 01/09/2021, bộ trưởng Thương Mại 10 nước Đông Nam Á kêu gọi Bắc Kinh hỗ trợ ASEAN khắc phục hậu quả kinh tế do Covid-19 gây nên, đầu tư nhiều hơn vào khu vực Đông Nam Á trong khuôn khổ Sáng Kiến Vành Đai - Con Đường (BRI).