• Thursday, 9th Dec 2021

Ba Lan phải từ bỏ một phần cuộc "cải cách tư pháp" do áp lực của Liên Âu

Sau nhiều năm gây áp lực, rốt cuộc Liên Âu đã buộc đảng cầm quyền Ba Lan từ bỏ một phần cuộc cải cách tư pháp, bị lên án xâm phạm độc lập tư pháp, trái ngược với các giá trị dân chủ của Liên Âu. Chủ tịch đảng chủ chốt trong liên minh cầm quyền, vào ngày 07/08/2021, đã thông báo việc hủy bỏ "vế kỷ luật" trong công cuộc cải cách hệ thống tư pháp gây tranh cãi của nước này.

Chính trị gia Jaroslaw Kaczynski, đứng đầu đảng bảo thủ dân tộc chủ nghĩa Luật Pháp và Công Lý. REUTERS - KACPER PEMPEL

(RFI) - Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Ba Lan PAP, ông Jaroslaw Kaczynski, chủ tịch đảng Luật Pháp và Công Lý (PiS) cho biết: “Chúng ta sẽ bãi bỏ Phòng Kỷ Luật (của Tòa Án Tối Cao) dưới dạng thức hiện hành và như vậy đối tượng tranh chấp (với EU) sẽ biến mất”. Theo nhân vật này, các đề xuất thay đổi đầu tiên sẽ được trình bày vào tháng 9.

Tòa Án Công Lý Liên Âu ngày 14/07 vừa qua đã ra lệnh cho Ba Lan đình chỉ ngay các hoạt động của Phòng Kỷ Luật của Tòa Án Tối Cao, một cơ quan được thành lập trong khuôn khổ công cuộc cải cách hệ thống tư pháp Ba Lan. Cơ quan này chịu trách nhiệm giám sát các thẩm phán, có quyền bãi bỏ quyền miễn trừ của họ, để truy tố hình sự hoặc giảm lương của họ. Tòa Án Công Lý Liên Âu một hôm sau đó đã ra phán quyết, theo đó Phòng Kỷ Luật của Tối Cao Pháp Viện Ba Lan “không đưa ra đủ các đảm bảo về tính vô tư và độc lập” và “không tránh được các ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp từ hai ngành lập pháp và hành pháp”. Ủy Ban Châu Âu kỳ hạn cho Vacxava là đến ngày 16/08 phải cam kết tuân thủ các phán quyết của Tòa Án Công Lý Liên Âu, và đe dọa trừng phạt tài chính.

Tuần này, chủ tịch Tòa Án Tối Cao Ba Lan đã thông báo về việc tạm thời đình chỉ hoạt động của Phòng Kỷ Luật. Tuy nhiên ngược lại với  Tòa Án Tối Cao, Tòa Án Hiến Pháp Ba Lan đã ra phán quyết rằng các biện pháp tạm thời do Tòa Án Công Lý Liên Âu đưa ra là "không phù hợp" với Hiến Pháp Ba Lan.

Theo hãng AFP, quyết định giải thể Phòng Kỷ Luật có thể sẽ vấp phải sự phản đối của Zbigniew Ziobro, bộ trưởng bộ Tư Pháp và chủ tịch của một đảng nhỏ trong liên minh. Nhân vật này là tác giả chính của dự án cải cách ngành tư pháp Ba Lan. Ông Ziobro ngày 06/08 cho biết rằng ông “dứt khoát không nhượng bộ hành vi bắt bí bất hợp pháp” của Liên Hiệp Châu Âu.

Vacxava và Bruxelles đã gặp khó khăn trong nhiều năm qua do "các cải cách" được chính phủ của Đảng Luật pháp và Công lý Ba Lan (PiS), theo chủ nghĩa dân tộc bảo thủ, thông qua.

0 Bình luận

Để lại bình luận