• Thursday, 9th Dec 2021

Ba Lan thông qua luật bảo vệ ngôn luận tự do mạng, chống lại sự kiểm duyệt của công nghệ lớn

Chính phủ bảo thủ quốc gia của Ba Lan đã chi tiết hóa một luật mới bảo vệ quyền tự do ngôn luận trên mạng chống lại sự kiểm duyệt của Big Tech, được hỗ trợ bởi tòa án mới và các khoản tiền phạt lớn.

JANEK SKARZYNSKI/AFP via Getty Images

(Breitbart) -  Bộ trưởng Bộ Tư pháp Zbigniew Ziobro đã công bố dự thảo 'Đạo luật cho quyền tự do thể hiện quan điểm của một người, thu thập và phổ biến thông tin trên Internet' sẽ cung cấp cho người dùng mạng xã hội quyền kháng cáo theo luật mới các lệnh cấm và xóa nội dung trên các nền tảng truyền thông xã hội như Facebook trên Twitter , mà họ sẽ có thể đệ trình lên ‘Tòa án mới về Bảo vệ quyền tự do ngôn luận’ trong một quy trình hoàn toàn kỹ thuật số.

Tòa án mới quy định rằng nếu các ‘nhà kiểm duyệt công nghệ’ đã xóa tài khoản hoặc xóa bài đăng phát biểu hợp pháp theo luật Ba Lan, chúng phải được khôi phục - nếu không các công ty truyền thông xã hội có liên quan sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt lên tới 1,8 triệu euro, được thực thi bởi Văn phòng Truyền thông Điện tử quốc gia Slavic, theo báo cáo .

“Ở Đức, Bộ trưởng Bộ Tư pháp có thể tự ý quyết định nội dung nào cần loại bỏ khỏi Internet. Đây là sự ra đời của kiểm duyệt. Chúng tôi muốn cân bằng giữa quyền tự do tranh luận công khai, ”Ziobro giải thích về dự luật được lên kế hoạch gần đây.

“Chúng tôi muốn điều chỉnh mối quan hệ giữa người dùng mạng xã hội và chủ sở hữu của họ… Nó chủ yếu là về kiểm duyệt khi bày tỏ ý kiến ​​phù hợp với luật pháp Ba Lan”, Thứ trưởng Sebastian Kaleta cho biết thêm.

Nhiều người cánh tả ở Vương quốc Anh và Hoa Kỳ đã gợi ý rằng, trong khi họ không hài lòng với những gì Ziobro đã mô tả là "kiểm duyệt ý thức hệ" của các gã khổng lồ công nghệ, họ thích giữa nguyên trạng hơn là "chính phủ tham gia" vào các vấn đề của các doanh nghiệp tư nhân.

Tuy nhiên, từ quan điểm của chính phủ Ba Lan, cái gọi là can thiệp như vậy là nghĩa vụ hiến định: “Hiến pháp… đảm bảo quyền tự do ngôn luận đầy đủ… Do đó, bất kỳ biểu hiện nào của việc hạn chế nó đều phải đáp ứng phản ứng của nhà nước để có thể bảo vệ chống lại sự can thiệp vào tự do, ”Kaleta nhấn mạnh .

“Cánh tả cố gắng xác định bất kỳ lời chỉ trích cơ bản nào đối lập với quan điểm hoặc hệ tư tưởng của họ là 'ngôn từ kích động thù địch', và sau đó mong muốn nội dung đó sẽ bị kiểm duyệt hoặc thậm chí bị trừng phạt ... cánh tả đang cố gắng thực hiện nhất quán nguyện vọng phản dân chủ của mình", ông nói thêm.

“Luật này là một phản ứng đối với người đang cố gắng áp đặt lên chúng tôi như các quy phạm pháp luật, nghĩa là, buộc chúng tôi phải kiểm duyệt với tính đúng đắn về chính trị và không thể hiện ý kiến ​​của cá nhân”.

1 Bình luận

Ba Lan luôn làm tôi bất ngờ

Huginn

2020-12-27 21:00:04

Để lại bình luận