• Thursday, 28th Oct 2021

‘Chính Quyền Biden Muốn Thấy Tiền Của Bạn’: Ban Biên Tập WJS Đáp Trả Sở Thuế Vụ

Hôm thứ Hai (04/10), ban biên tập Wall Street Journal đáp trả chính quyền Biden và Sở Thuế vụ bằng một bài bình luận (mặt sau trang xã luận) về đề nghị yêu của chủ tài khoản thông thường cần báo cáo dòng tiền thường niên.

(Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)

(Daily Caller) - Ban biên tập WSJ viết trong bài bình luận hôm thứ Hai như sau, “Khi bạn đi tới cây ATM lần tới, hãy tưởng tượng Chú Sam đang nhìn bạn từ phía sau. Y như hồ sơ thuế thường niên của bạn vẫn chưa đủ xâm phạm, chính quyền Biden còn muốn dòm ngó tới tài khoản của bạn.”

Kế hoạch Gia đình Hoa Kỳ của Tổng thống Biden có một điều khoản yêu cầu ngân hàng và các tổ chức hành chính khác báo cáo về việc rút tiền và gửi tiền của chủ tài khoản. Đài CNBC tường thuật, hồi tháng Chín, Ủy viên Sở Thuế vụ Charles Rettig đã lập luận rằng yêu cầu như vậy sẽ làm giảm chênh lệch thuế.