• Thursday, 9th Dec 2021

Covid-19 : Gần 215.000 người Pháp biểu tình chống chứng nhận y tế “giết chết tự do”

Hôm 14/08/2021 là ngày thứ Bảy của tuần thứ 5 liên tiếp người dân Pháp ở nhiều nơi trong cả nước xuống đường biểu tình chống việc mở rộng áp dụng giấy thông hành Covid-19 mà nhiều người chỉ trích là “giết chết tự do”, biểu hiện của chế độ “độc tài về y tế”.