• Sunday, 5th Dec 2021

Covid-19 : Hà Nội thắt chặt các biện pháp phòng dịch

Hôm 18/07/2021, chính quyền thủ đô Hà Nội yêu cầu người dân ở tại nhà kể từ ngày 19/07 , đồng thời ra lệnh tạm dừng các dịch vụ « không thiết yếu », do trong những ngày qua đã xuất hiện các ổ dịch Covid-19 mới.