• Sunday, 5th Dec 2021

Covid-19: Sài Gòn bắt đầu hai tuần “giãn cách xã hội”

Hôm 09/07/2021, thành phố Sài Gòn bắt đầu hai tuần phong tỏa để ngăn chận dịch Covid-19, hiện nay đang bùng phát mạnh trở lại do sự lây lan nhanh chóng của biến thể virus Delta.