• Thursday, 28th Oct 2021

Covid-19: Việt Nam giảm nhẹ phong tỏa ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

Sau gần một tháng thực hiện giãn cách xã hội ở mức độ cao, bắt đầu từ hôm 16/09/2021, chính quyền Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu cho nới dần một số biện pháp phòng chống dịch liên quan đến sinh hoạt của người dân.