• Sunday, 5th Dec 2021

Covid-19: Việt Nam siết chặt lệnh phong tỏa tại Sài Gòn và trên toàn miền Nam

Kể từ ngày 02/08/2021, các biện pháp hạn chế đi lại nghiêm ngặt tại thành phố Hồ Chí Minh và 18 tỉnh thành khác tại khắp miền Nam sẽ tiếp tục được áp dụng trong hai tuần nữa để chống lại đợt bùng phát Covid-19 trầm trọng nhất từ trước đến nay.