• Thursday, 28th Oct 2021

Covid-19 : Ý áp dụng chứng nhận y tế tại nơi làm việc

Ý sẽ chính thức áp dụng chứng nhận Covid-19 tại nơi làm việc kể từ ngày 15/10/2021. Với quyết định này, Ý trở thành là quốc gia châu Âu đầu tiên cấm các công dân đến nơi làm việc, cả trong lĩnh vực công lẫn tư, nếu không có chứng nhận y tế (chứng nhận xanh).