• Thursday, 9th Dec 2021

Dù là kỳ nghỉ hè, làn sóng phản đối chứng nhận y tế tại Pháp không suy giảm

Người Pháp vẫn ùn ùn xuống đường phản đối « giấy thông hành y tế ». Hôm qua, 31/07/2021, hơn 200 ngàn người đã tuần hành trên khắp cả nước. Đây là ngày tuần hành cuối tuần thứ ba, dù là đang giữa hè, mùa của du lịch.