• Thursday, 9th Dec 2021

Joe Biden loan báo kết thúc "nhiệm vụ chiến đấu" của quân Mỹ ở Irak

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 26/07/2021 tuyên bố Hoa Kỳ từ nay đến cuối năm sẽ ngưng « nhiệm vụ chiến đấu » tại Irak, để bước vào « một giai đoạn mới » trong việc hợp tác quân sự với nước này.