• Thursday, 28th Oct 2021

Khủng hoảng tàu ngầm Úc-Pháp : Hậu trường một vụ đi đêm

Le Figaro hôm 22/09/2021 chạy tựa « Tàu ngầm : Hậu trường một vụ ‘phản bội’ ». Tờ báo tiết lộ trong suốt một năm rưỡi, Úc đã âm thầm bàn bạc với Luân Đôn và Washington để lập nên liên minh ba bên, hủy bỏ cam kết về hợp đồng mua tàu ngầm của Pháp.