• Thursday, 9th Dec 2021

Michael Flynn: Trump có các lựa chọn để đảm bảo tính toàn vẹn của cuộc bầu cử năm 2020

Cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn nói rằng Tổng thống Donald Trump có các lựa chọn để đảm bảo tính toàn vẹn của cuộc bầu cử năm 2020 còn nguyên vẹn, bao gồm thu giữ các máy bỏ phiếu trên khắp đất nước và sử dụng khả năng quân sự để tổ chức lại các cuộc bầu cử ở các bang.