• Wednesday, 28th Jul 2021

Miến Điện : Hội Đồng Nhân Quyền lên án quân đội đàn áp người Rohingya và nhiều sắc tộc

Hôm 12/07/2021, Hội Đồng Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc ra nghị quyết lên án các hành vi xâm phạm nhân quyền của quân đội Miến Điện nhắm vào cộng đồng thiểu số Rohingya theo đạo Hồi và nhiều sắc tộc thiểu số khác. Trung Quốc không ủng hộ nghị quyết, nhưng cũng không bác bỏ nghị quyết này.