• Sunday, 5th Dec 2021

Mỹ trừng phạt cảnh sát Cuba và dọa “đi xa hơn nữa”

Hôm 30/07/2021, Hoa Kỳ ban hành lệnh trừng phạt nhắm vào hai quan chức và toàn bộ ngành Công An Cuba về trách nhiệm trong đợt đàn áp người biểu tình hôm 11 và 12/07/2021. Tổng thống Biden báo trước Mỹ sẽ còn cứng rắn hơn nữa với La Habana.