• Wednesday, 28th Jul 2021

Nghị viện Hồng Kông bàn dự luật “bảo vệ đời tư”

Hôm 21/07/2021, nghị viện Hồng Kông, mà nay không còn phe đối lập, bắt đầu thảo luận về dự luật bảo vệ đời tư, chống lại tệ nạn “doxing”, một đạo luật mà các tập đoàn Internet sợ là sẽ gây cản trở cho hoạt động của họ ở đặc khu này.