• Sunday, 5th Dec 2021

Pháp: Biểu tình chống chứng nhận y tế tiếp diễn nhưng ít người tham gia hơn

Biểu tình chống "chứng nhận y tế" và lên án vaccine tiếp tục tại Pháp, ngày hôm qua thứ Bảy 28/08/2021. Các cuộc tuần hành diễn ra trong bối cảnh chiến dịch tiêm chủng tiếp tục được đẩy mạnh với tổng số gần 72% dân chúng đã chích ngừa ít nhất một liều.