• Sunday, 5th Dec 2021

Pháp – Covid : Biểu tình chống « giấy thông hành y tế » tại hơn 200 thành phố

Thứ Bảy lần thứ năm thứ năm liên tiếp, nhiều người Pháp lại xuống đường biểu tình phản đối « giấy thông hành y tế », chứng nhận đã tiêm chủng.