• Sunday, 5th Dec 2021

Pháp tăng cường lực lượng an ninh mạng

Tuyển dụng thêm 770 « chiến binh mạng » thay vì 1.100 người như dự báo ban đầu từ nay đến năm 2025. Bộ trưởng Quân Lực Pháp tuyên bố như trên hôm 08/09/2021 nhân phát biểu tại Diễn Đàn Quốc Tế An Ninh Mạng tổ chức tại thành phố Lille miền bắc nước Pháp.