• Sunday, 5th Dec 2021

Quốc Hội Việt Nam trao thêm quyền cho thủ tướng để chống dịch Covid-19

Hôm 28/07/2021, tại phiên bế mạc kỳ họp thứ nhất của khóa mới, Quốc Hội Việt Nam đã thông qua nghị quyết trao thêm quyền cho thủ tướng và chính phủ trong việc phòng chống dịch Covid-19, trong bối cảnh các ca nhiễm đang tăng vọt, đặc biệt là ở khu vực Sài Gòn.