• Thursday, 9th Dec 2021

Thái Lan : Người dân Bangkok tiếp tục biểu tình đòi giải tán chính phủ

Tại Thái Lan, sau gần một năm phải tạm ngưng vì dịch Covid-19, phong trào ủng hộ dân chủ trong những ngày qua lại được tái khởi động và ngày càng trở nên mạnh mẽ. Cuộc khủng hoảng y tế, kinh tế đã khiến vài triệu người dân Thái Lan lâm cảnh nghèo đói, vì thế những người biểu tình muốn chính phủ từ chức.