• Sunday, 5th Dec 2021

Thống đốc Texas Greg Abbott ký Dự luật cấm nam chuyển giới tham gia các bộ môn thể thao nữ trong trường học

Thống đốc Đảng Cộng hòa Texas, Greg Abbott, vừa qua đã ký một đạo luật hôm thứ Hai (25/10), mà sẽ cấm nam chuyển giới có năng lực cạnh tranh thể thao với nữ sinh trong các trường công lập.

Tim Warner/Getty Images

(Daily Wire) - Đạo luật, tác động đến các môn thể thao từ tiểu học đến thể thao đại học, sẽ có hiệu lực vào giữa tháng 1 và nhằm bảo vệ sự công bằng trong thể thao bằng cách loại bỏ những đối thủ có lợi thế cạnh tranh không công bằng.

Tờ Texas Tribune đưa tin:

Dự Luật Hạ Viện 25, do Dân biểu tiểu bang ông Valoree Swanson là tác giả, từ mùa xuân, sẽ yêu cầu các vận động viên học viên thi đấu trong các cuộc thi liên trường phải chơi trong các đội thể thao tương ứng với giới tính được ghi trong giấy khai sinh của họ tại hoặc gần thời điểm khai sinh. Dự luật được thiết lập sẽ có hiệu lực vào ngày 18 tháng 1.

“Bảy tiểu bang khác đã thông qua đạo luật tương tự trong năm nay, một phần của chiến dịch quốc gia do Đảng Cộng hòa lãnh đạo kể từ lúc tiểu bang Idaho thông qua vào tháng 3 năm 2020 cấm các vận động viên giới tính sinh học nam thi đấu trong các đội thể thao với những vận động viên giới tính nữ trong các trường công lập hoặc cao đẳng, ”Hãng Reuters đưa tin. “Các tiểu bang khác có cơ quan lập pháp đã theo sát sự lãnh đạo của tiểu bang Idaho bao gồm Alabama, Arkansas, Florida, Mississippi, Montana, Tennessee và West Virginia, trong khi thống đốc Nam Dakota hành động theo lệnh hành pháp.”

Toàn văn dự luật nêu rõ:

THỰC THI THEO LUẬT ĐỊNH liên quan đến việc yêu cầu học sinh trường công phải thi đấu trong các cuộc thi thể thao liên trường dựa trên giới tính sinh học.

ĐƯỢC PHÁP LUẬT TIỂU BANG TEXAS BAN BỐ THỰC THI:

PHẦN 1. Cơ quan lập pháp nhận thấy rằng:

(1) về mặt lịch sử, nam sinh tham gia bộ môn điền kinh liên trường với tỷ lệ cao hơn nữ sinh, và đáng chú ý sự chênh lệch tiếp tục diễn ra giữa tỷ lệ tham gia thể thao của sinh viên nữ và sinh viên nam trong các trường thành viên thuộc University Interscholastic League;

(2) các tòa án đã công nhận lợi ích hợp pháp và quan trọng của chính phủ trong việc xóa bỏ sự phân biệt đối xử trong quá khứ đối với trẻ em gái trong môn điền kinh trên cơ sở giới tính và thúc đẩy bình đẳng về cơ hội thể thao giữa các giới theo Đề mục IX của Tu chính án Giáo dục năm 1972 (20 USC Section 1681 et seq .), một quy chế dân quyền liên bang; và

(3) các tòa án đã công nhận rằng việc phân loại theo giới tính là cách phân loại khả thi duy nhất để thúc đẩy lợi ích của chính phủ khi đem lại các cơ hội thể thao giải liên trường cho trẻ em gái.

MỤC 2. Mục đích của Đạo luật này là nhằm tăng cường lợi ích của chính phủ trong việc đảm bảo rằng trẻ em gái vẫn có đủ cơ hội thể thao giải liên trường để khắc phục phân biệt đối xử trên cơ sở giới tính.

MỤC 3. Phụ chương D, Chương 33, Bộ luật Giáo dục, theo sửa đổi bằng cách thêm Mục 33.0834 được dẫn giải như sau:

Tiểu mục 33.0834. CẠNH TRANH THỂ THAO LIÊN TRƯỜNG DỰA TRÊN GIỚI TÍNH SINH HỌC. (a) Trừ khi theo quy định tại Tiểu mục (b), một đội thể thao liên trường được tài trợ hoặc ủy quyền bởi khu học chánh hoặc trường bán công ghi danh mở có quyền không cho phép học sinh thi đấu trong một cuộc thi thể thao liên trường được tài trợ hoặc ủy quyền bởi học khu hoặc trường học mà có chỉ định giới tính sinh học khác với giới tính sinh học của học sinh như đã nêu rõ ràng trên:

(1) giấy khai sinh chính thức của học sinh, theo mô tả tại Tiểu mục (c); hoặc

(2) nếu giấy khai sinh chính thức của học sinh theo mô tả tại Đoạn (1) là không có, thì cần một hồ sơ khác của chính phủ.

(b) Một đội thể thao liên trường theo mô tả tại Tiểu mục (a) có thể cho phép một học sinh nữ thi đấu trong một cuộc thi thể thao liên trường được chỉ định cho học sinh nam nếu một cuộc thi thể thao liên trường tương ứng được chỉ định cho học sinh nữ không được tổ chức hoặc có sẵn.

(c) Đối với mục đích của phần này, bản tuyên bố về giới tính sinh học của học sinh trên giấy khai sinh chính thức được coi là đã nêu chính xác đầy đủ giới tính sinh học của học sinh đó chỉ khi bản tuyên bố đó là:

(1) được nhập vào lúc hoặc gần thời điểm sinh của học sinh; hoặc

(2) được sửa đổi để điều chỉnh bất kỳ loại lỗi viết chữ hoặc lỗi văn bản nào về giới tính sinh học của học sinh.

(d) Liên đoàn giữa các trường đại học sẽ thông qua các quy tắc để thực hiện phần này, với điều kiện các quy tắc đó phải được ủy viên phê duyệt theo Mục 33.083 (b). Các quy tắc phải đảm bảo tuân thủ luật tiểu bang và liên bang về bảo mật thông tin y tế của học sinh, bao gồm Chương 181, Bộ luật Sức khỏe và An toàn, và Đạo luật về trách nhiệm giải trình và cung cấp bảo hiểm y tế năm 1996 (42 U.S.C. Mục 1320d và tiếp theo).

MỤC 4. Đạo luật này áp dụng cho bất kỳ cuộc thi thể thao liên trường nào được tài trợ hoặc ủy quyền bởi khu học chánh hoặc trường bán công tuyển sinh mở diễn ra vào hoặc sau ngày Đạo luật này có hiệu lực.

MỤC 5. Đạo luật này có hiệu lực ngay lập tức nếu nhận được phiếu bầu chọn của hai phần ba tổng số đại biểu được bầu vào mỗi viện, theo quy định bởi Mục 39, Điều III, Hiến pháp Texas. Nếu Đạo luật này không nhận được phiếu bầu cần thiết để có hiệu lực ngay lập tức, Đạo luật này có hiệu lực vào ngày thứ 91 sau ngày cuối cùng của phiên họp lập pháp.

Ifrit thuộc HuginnNews biên dịch ; Huginn hiệu đính 

0 Bình luận

Để lại bình luận