• Thursday, 28th Oct 2021

Thượng đỉnh QUAD vì một khu vực « Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và rộng mở »

Trong thông cáo chung kết thúc thượng đỉnh QUAD tại Nhà Trắng hôm 24/09/2021, lãnh đạo bốn nước Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và Úc nhấn mạnh các bên « bảo vệ Nhà Nước pháp quyền, quyền tự do trên biển, trên không (…), bảo vệ những giá trị tự do và sự toàn vẹn lãnh thổ ».