• Thursday, 9th Dec 2021

Trung Quốc chuẩn bị đầu tư phát triển tại Miến Điện

Bộ Ngoại Giao Miến Điện hôm 11/08/2021, loan báo Trung Quốc sẽ chuyển trên 6 triệu đô la cho chính phủ Miến Điện để tài trợ cho các dự án phát triển tại nước này. Một thỏa thuận đã được ký kết với đại sứ Trung Quốc ở Miến Điện.