• Friday, 18th Jun 2021

Văn phòng Thủ tướng Israel: Israel, Hamas đồng ý ngừng bắn trong xung đột Gaza

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu xác nhận rằng các quan chức đã đồng ý về một lệnh ngừng bắn với Hamas sau 11 ngày giao tranh.