• Saturday, 22nd Jan 2022

Việt Nam dự định giảm phong tỏa để giữ tính hấp dẫn về đầu tư

Les Echos hôm 09/09/2021 có bài « Để không phải hy sinh sự thu hút, Việt Nam chuẩn bị ra khỏi phong tỏa khắc nghiệt ». Sau khi chống Covid thành công cho đến tháng Tư, quốc gia Đông Nam Á có tỉ lệ chích ngừa rất thấp, phải đối mặt với đợt dịch bùng phát do biến thể Delta.