• Sunday, 5th Dec 2021

Việt Nam: Tiêm chủng quá chậm chạp, Covid hoành hành ở Sài Gòn

Chiến dịch tiêm chủng chống Covid-19 ở Việt Nam còn quá chậm chạp tại nhiều vùng, theo tuyên bố của bộ trưởng Y Tế hôm 03/08/2021 được Reuters trích dẫn, trong khi cả nước đang phải đối phó với đợt dịch tệ hại nhất từ trước đến nay.